Sbc Chevy Chrome

Voltage

12 V (34)

12 Volts (3)