Sbc Chevy Chrome

Voltage

12 V (48)

12 Volts (4)